برچسب: شهید

۰

شهید ابوالفضل قربانی اردستانی

نام: ابوالفضل نام خانوادگی: قربانی اردستانی نام مادر: حکیمه نام پدر: عابدین تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۲/۱۴ محل تولد: ری وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دوم متوسطه اقتصاد سن: ۱۹ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۳/۵ محل شهادت:...

۰

شهید محمدعلی رحمتی

نام: محمدعلی نام خانوادگی: رحمتی نام مادر: زبیده نام پدر: صفدرعلی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۲/۳ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: – سن: ۱۵ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای۵...

۰

شهید محمد رجبی

نام: محمد نام خانوادگی: رجبی نام مادر: کوکب نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۲۵/۲۷ محل تولد: ورامین وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات: – سن: ۲۹ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای۵...

۰

شهید یوسف جعفرقلی

نام : یوسف نام خانوادگی : جعفرقلی نام مادر : رقیه نام پدر : داوود تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۱۲/۱ محل تولد : شهر ری وضعیت تاهل : مجرد میزان تحصیلات : سوم راهنمایی سن...

۰

شهید مرتضی زاهد صمیمی

نام : مرتضی نام خانوادگی : زاهد صمیمی نام مادر : – نام پدر : محمد تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۴/۱ محل تولد : تهران وضعیت تاهل : مجرد میزان تحصیلات : پایان دوره ابتدایی...

۰

شهید ابوالقاسم زارع بنادکوکی

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : زارع بنادکوکی نام مادر : معصومه نام پدر : محمد تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۲/۱ محل تولد : یزد، تفت ، نیر وضعیت تاهل : متاهل میزان تحصیلات :...

۰

شهید حسن احمدی شهرابی

نام: حسن نام خانوادگی: احمدی شهرابی نام مادر: رقیه نام پدر: رضا تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: – سن: ۲۰ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۴/۱۹ محل شهادت: مهران عملیات:...

۰

شهید حسین حیدری

نام: حسین نام خانوادگی: حیدری نام مادر: زهرا نام پدر: علی تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۲/۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دیپلم ریاضی سن: ۱۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۹ محل شهادت: شلمچه عملیات:...

۰

شهید علی اکبر حشمتی

نام: علی اکبر نام خانوادگی: حشمتی نام مادر: عذرا نام پدر: حسینقلی تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۸/۹ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: – سن: ۲۱ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ محل شهادت: شلمچه عملیات:...

۰

شهید حسین زارع پور کجانی

نام : حسین نام خانوادگی : زارع پور کجانی نام مادر : بتول نام پدر : حبیب تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۱/۲ محل تولد : نایین وضعیت تاهل : مجرد میزان تحصیلات : دیپلم تجربی...