برچسب: شهید وحید کیه

۱

شهید وحید کیه

شهید وحید کیه تاریخ تولد: ۱۳۴۷ سن: ۱۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا علیه السلام گردان: نامشخص مزار:  فیروزکوه بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)