برچسب: شهید مهدی تراب اقدمی

۰

شهید مهدی تراب اقدمی

شهید مهدی تراب اقدمی تاریخ تولد: ۵ آذر ۱۳۴۵  /  ۱۳۴۸ تاریخ شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا گردان: حضرت علی اکبر(ع) آرشیو گردان حضرت علی اکبر(ع)   زندگینامه شهید مهدی...