برچسب: شهید محمد حیدری بلور

۲

شهید محمد حیدری بلور

شهید محمد حیدری بلور   نام پدر: آقایار ولادت: ۱۷ شهریور ۱۳۳۳ محل تولد: همدان سن: ۳۱ سال شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: ام الرصاص عملیات: والفجر ۸ رجعت: ۲۶ شهریور ۱۳۷۷ گردان:...