برچسب: شهید محمدعلی نقاشیان

۱

شهید محمدعلی نقاشیان

شهید محمدعلی نقاشیان تاریخ تولد: ۱۴/فروردین/۱۳۴۴ تاریخ شهادت: ۲۸/فروردین/۱۳۶۴   /  1/اردیبهشت/۱۳۶۴ سن: ۲۰سال محل شهادت: جزیره مجنون گردان: نامشخص مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۲۷ ردیف ۱۲۸ شماره ۱۰ بازتولید(جمع آوری اینترنتی...