برچسب: شهید محمدعلی میرزایی

۰

شهید محمدعلی میرزایی

شهید محمدعلی میرزایی تاریخ تولد: ۱۳۴۲ تاریخ شهادت: ۲۴/فروردین/۱۳۶۲ سن: ۲۰سال محل شهادت: فکه گردان: نامشخص مزار: شهریار، ملارد بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)