برچسب: شهید محمدرضا ترامشلو

۰

دیدار با خانواده شهیدان محمدرضا و مهدی ترامشلو

دیدار با خانواده شهیدان محمدرضا و مهدی ترامشلو در معیت فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهداء (ع) حاج علی فضلی سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ شهید محمد رضا در معیت سردار شهید حاج حسین اسکندرلو فرمانده...