برچسب: شهید محمدابراهیم آقا علی خانی

۱

شهید محمدابراهیم آقا علی خانی

شهید محمدابراهیم آقا علی خانی   نام پدر: معصومعلی نام مادر: فضه تاریخ تولد: ۱۳۳۴ محل تولد: قزوین – بوئین زهرا – روستای خیارج تاریخ شهادت: ۹/اردیبهشت/۱۳۵۹ سن: ۳۱سال محل شهادت: کردستان – سنندج...