شهدا

شهید مجتبی کردقره چه لو

نام : مجتبینام خانوادگی : کرد قره چه لونام مادر : ناهیدنام پدر : علیرضاتاریخ تولد : 1348/6/17محل تولد : شهرریوضعیت تاهل : مجردمیزان تحصیلات : دوم متوسطه رشته تجربیسن : 19 سالتاریخ شهادت : 1367/5/5محل شهادت : شلمچهعملیات: -یگان خدمتی : لشکر 10…

HomeCategoriesAccountCart
Search