برچسب: شهید قرار

۰

شهید سعید افشاری اسفیدواجانی

نام: سعید  نام خانوادگی: افشاری اسفیدواجانی نام مادر: – نام پدر: محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۴/۲۶ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۲ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ محل شهادت: فکه عملیات: و...

۰

شهید مهدی اسماعیلی روزبهانی

نام: مهدی نام خانوادگی: اسماعیلی روزبهانی نام مادر: منصوره نام پدر: حسین تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۹/۱۸ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: اول متوسطه سن: ۱۷ سال تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۳ محل شهادت: – عملیات: والفجر۱ گردان:...

۰

شهید ناصر احمدی

نام: ناصر نام خانوادگی: احمدی نام مادر: معصومه نام پدر: حیدر تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۵/۰۵ محل تولد: اراک وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۰ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ محل شهادت: شرهانی عملیات: والفجر۱...

۰

شهید غلام رضا احمدزاده

نام: غلامرضا  نام خانوادگی: احمدزاده نام مادر: بتول نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۸/۱۱ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: چهارم متوسطه سن: ۲۰ تاریخ شهادت: ۱۳۶۶۲/۰۱/۲۲ محل شهادت: فکه  عملیات: والفجر ۱...

۰

شهید حسین اسدالله زاده سراب

نام: حسین نام خانوادگی: اسدالله زاده سراب نام مادر: لیلا نام پدر: نادر تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱/۳۱ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: محصل سن: ۱۸سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ محل شهادت: الوقریب عملیات:...

۰

شهید مهرزاد اخوین

نام: مهرزاد  نام خانوادگی: اخوین  نام مادر: مروارید نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۶/۱۸ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: راهنمایی سن: ۱۹سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ محل شهادت: ابوغریب عملیات: والفجر گردان:...

۰

شهید امیر احمدی زمانی

نام: امیر نام خانوادگی: احمدی زمانی نام مادر: فاطمه  نام پدر: رضاقلی تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۲/۲۵ محل تولد: شمیران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: محصل سن: ۱۷ تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر ۱ گردان:...

۰

شهید سیدمحمدرضا ابوترابی

نام: سیدمحمدرضا نام خانوادگی: ابوترابی نام مادر: مرضیه نام پدر: رکن الدین تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۱۱/۲۱ محل تولد: آبادان  وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات: دیپلم  سن: ۲۶سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر...

۰

شهید حجت ابراهیمی

نام: حجت نام خانوادگی: ابراهیمی نام مادر: سکینه  نام پدر: شریف تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۹/۰۱ محل تولد: ری وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: محصل سن: ۱۹ تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲ محل شهادت: فکه  عملیات: والفجر مقدماتی گردان: حر...

شهید مهدی ابراهیم پوردخانی

نام: مهدی  نام خانوادگی: ابراهیم پور دخانی نام مادر: کبری نام پدر: غلامحسن  تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۵/۱۵ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: سیکل سن: ۱۸ تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ محل شهادت: فکه  عملیات:...