شهدا

شهید علی گروسی

نام: علینام خانوادگی: گروسینام مادر: -نام پدر: غلامعلیتاریخ تولد: 1341/1/3محل تولد: کرجوضعیت تاهل: متأهلمیزان تحصیلات:-سن: 24 سالتاریخ شهادت: 1365/1/7محل شهادت: فاوعملیات: پدافندی فاوگردان: طرح و عملیاتیگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلامسمت: -مزار: ملارد – گلزار شهدای بی بی سکینه نمایه محتوا: آرشیو سایت گردان…

HomeCategoriesAccountCart
Search