شهدا

شهید علی پیرونظر

نام: علینام خانوادگی: پیرونظرنام مادر: -نام پدر: اسرافیلتاریخ تولد: 1343/11/3محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: متاهلمیزان تحصیلات: دانشجوی مرکز تربیت معلم دارالفنون تهرانسن: 23 سالتاریخ شهادت: 1366/10/28محل شهادت: ماووتعملیات: بیت‌المقدس 2گردان: زهیریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممزار: ساوه، امام‌زاده سید علی‌اصغر نمایه محتوا: بازتولید (ارسالی خانواده…

HomeCategoriesAccountCart
Search