برچسب: شهید عبدالرضا هادی

۰

شهید عبدالرضا هادی

شهید عبدالرضا هادی تاریخ تولد: ۱۳۵۰ تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۱۰ محل شهادت: دربندیخان مزار: کرج – امامزاده محمد