برچسب: شهید عبدالرضا شیرازی

۰

شهید عبدالرضا شیرازی

شهید عبدالرضا شیرازی نـام پـدر : مختار تـاریخ تـولـد : ۱۵/اردیبهشت/۱۳۵۱ مـحل تـولـد : ورامین سـن :۱۴ سـال تـاریخ شـهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ مـحل شـهادت : فکه گردان: نامشخص مـزار : سید فتح الله – قطعه...