برچسب: شهید رضا نوبخت

۰

شهید رضا نوبخت

شهید رضا نوبخت تاریخ تولد: ۱۳۵۰ تاریخ شهادت: ۱۰/۱/۱۳۶۷ محل شهادت: دربندیخان مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۴۰ ردیف ۱۶ شماره ۱۲