برچسب: شهید رضا ابوالحسنی

۰

شهید رضا ابوالحسنی

شهید رضا ابوالحسنی   نام پدر: اسکندر ولادت: ۱۵ بهمن ۱۳۳۹ محل تولد: کرج – روستای بیلقان شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: ام الرصاص عملیات: والفجر ۸ گردان: حضرت علی اکبر(ع) مزار: جاویدالاثر ...