برچسب: شهید رجبعلی پهلوانی

۰

شهید رجبعلی پهلوانی

شهید رجبعلی پهلوانی نام پدر: سلمان تاریخ تولد: ۱ بهمن ۱۳۳۸ محل تولد: کرج تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: ام الرصاص عملیات: والفجر ۸ گردان: حضرت علی اکبر(ع) رجعت و خاکسپاری: ۱۶...