شهدا

شهید داوود قاسمی

نام : داوودنام خانوادگی : قاسمینام مادر : -نام پدر : آقاوزیرتاریخ تولد : 1342/1/10محل تولد : تهرانوضعیت تاهل : متاهلمیزان تحصیلات : دیپلم ریاضیسن : 20 سالتاریخ شهادت : 1362/12/17محل شهادت : جزیره مجنونعملیات: پدافندی خیبریگان خدمتی : لشکر 10 سیدالشهدا علیه…

HomeCategoriesAccountCart
Search