برچسب: شهید داوود امیری

۱

شهید داوود امیری

شهید داوود امیری تاریخ تولد: ۱۳۴۰ تاریخ شهادت: ۳/خرداد/۱۳۶۱ سن: ۲۱سال محل شهادت: خرمشهر مزار: جاویدالاثر بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)