برچسب: شهید خسرو حسنی

۰

شهید خسرو حسنی

شهید خسرو حسنی ولادت: ۱۳۴۲ شهادت: ۸/۱/۱۳۶۷ دربندیخان مزار: شهریار

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس