برچسب: شهید حسین کاشانی

۱

شهید حسین کاشانی

شهید حسین کاشانی نام خانوادگی : کاشانی اسدی موخری نام پدر : علیمحمد نام مادر: زهرا تاریخ تولد : ۲/۹/۱۳۴۲ محل تولد : ورامین سن : ٢٣ سـال تاریخ شهادت : ۱۳/۲/۱۳۶۵ محل شهادت...