برچسب: شهید حسین رنگرزی

۲

شهید حسین رنگرزی

شهید حسین رنگرزی   نام پدر: محمدصادق نام مادر: فاطمه محل تولد: ری تاریخ تولد: ۷/آبان/۱۳۴۷ سن اعزام: ۱۴ سال سن هنگام شهادت: ۱۸ سال تاریخ شهادت: ۱۰/مرداد/۱۳۶۵ محل شهادت: جزیره مجنون عملیات: والفجر۹...