برچسب: شهید حسن تاجیک

۲

شهید حسن تاجیک

شهید حسن تاجیک محل تولد: ورامین شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: جزیره ام الرصاص عملیات: والفجر ۸ گردان: حضرت علی اکبر(ع) سمت: فرمانده گروهان شهادت آرشیو گردان حضرت علی اکبر(ع)   زندگینامه شهید...