برچسب: شهید اکبر کاظمی

۰

شهید اکبر کاظمی

شهید اکبر کاظمی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: ۱۳۴۴ تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ سن: ۲۱سال محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا علیه السلام گردان: المهدی(عج) مزار: آشتیان، بن چنار بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)