شهدا

شهید اصغر غلامعلی

نام: اصغرنام خانوادگی: غلامعلینام مادر: ماهرخنام پدر: محمدرضاتاریخ تولد: 1325/1/25محل تولد: تویسرکان وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات: - سن: 37 سالتاریخ شهادت: 1362/1/22محل شهادت: فکهعملیات: والفجر1گردان: زهیریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مزار: تهران، بهشت زهرا قطعه28، ردیف94، شماره20   نمایه محتوا: بازتولید (جمعآوری…

HomeCategoriesAccountCart
Search