برچسب: شهید اسماعیل هفت لنگ

۲

شهید اسماعیل هفت لنگ

شهید اسماعیل هفت لنگ   تاریخ تولد: ۱۳۴۲ تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ سن: ۲۳سال محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا گردان: حضرت علی اصغر(ع) مزار: رباط کریم، امامزاده باقر بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)  ...