برچسب: سید عبدالمطلب افتخاری

۰

شهید سید عبدالمطلب افتخاری

شهید سید عبدالمطلب افتخاری   نام پدر: حجت الاسلام سید احمد سن: ۱۶ سال شهادت: ۱۳۶۵ رجعت: ۱۳۸۱ گردان: حضرت علی اکبر(ع) #آرشیو گردان حضرت علی اکبر(ع)     خاطرات شهید سید عبدالمطلب افتخاری...