برچسب: سید حمید خدایی

۱

شهید سید حمید خدایی

شهید سید حمید خدایی   تاریخ تولد: ۱۳۴۲ وضعیت تأهل: متاهل تاریخ شهادت: ۱۳/خرداد/۱۳۶۷ سن: ۲۵سال عملیات: بیت المقدس ۶ گردان: نامشخص مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۲۷ ردیف ۲۲ بازتولید(جمع آوری...