برچسب: سومار

۱

عملیات مسلم ابن عقیل

تاریخ عملیات: نهم مهرماه ۱۳۶۱ رمز علمیات: یا ابوالفضل العباس (ع) محل علمیات: جبهه جنوبی، شرق بصره، شلمچه فرمانده لشکر: حاج علیرضا موحددانش اهداف علمیات: آزادسازی ارتفاعات مرزی ایران و تصرف ارتفاعات مشرف به...