برچسب: سردار اسماعیل معروفی

۰

گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار اسماعیل معروفی

    مراسم چهلمین روزشهادت جانبازسرافراز حاج اسماعیل معروفی فرمانده گردان حضرت قاسم(ع)   زمان: روز پنج شنبه ۱۸فروردین ۱۴۰۱از ساعت ۱۹ مکان: چیذر، امام زاده علی اکبر(ع)