برچسب: سد تنظیمی دز

مقر ناو تیپ فرات ۰

مقر ناو تیپ فرات

دو طرف ساحل دریاچه‌ی سد تنظیمی دز در ساحل جنوبی، یگان دریایی (ناو تیپ فرات) و گردان حضرت زینب مستقر بودند. موقعیت مکانی