شهدا

شهید رضا سعیدی

نام: رضانام خانوادگی: سعیدینام مادر: -نام پدر: حسینتاریخ تولد: 1343/1/1محل تولد: نجف آبادوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات:دیپلمسن: 19 سالتاریخ شهادت: 1362/1/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجر1گردان: زهیریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مزار:تهران، بهشت زهرا (قطعه28، ردیف111، شماره16) نمایه محتوا: بازتولید (جمع‌آوری اینترنتی و فضای مجازی )…

HomeCategoriesAccountCart
Search