منزل‌گاه

اردوگاه جاده سد دز

 این اردوگاه در جاده سد دز به سمت کارخانه شن و ماسه جارمه قرار داشت. اردوگاه جاده سد دز کلا از کانکس تشکیل شده بود به همین خاطر به کانکس آباد معروف شده بود. از قبل از عملیات خیبر تا مدتی پس از…

HomeCategoriesAccountCart
Search