برچسب: داوود اسماعیلی پور

۱

شهید داوود اسماعیلی پور

 نام: داوود   |   نام خانوادگی: اسماعیلی پور  |   نام پدر: – تاریخ ولادت: ۱۳–/-/-   |   محل ولادت: –   |   سن: – تاریخ شهادت: ۱۳–/-/-   |   شهادت: – مزار: تهران – بهشت زهرا (س)   | ...