برچسب: حمیدرضا عباسی

۱

شهید حمیدرضا عباسی

شهید حمیدرضا عباسی ولادت: ۱۳۴۹ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۶ شاخ شمیران مزار: بهشت زهرا(س) ۴۰-۱-۱۱