برچسب: امیر یارمحمدی

۴

شهید امیر یارمحمدی

نام: مرتضی (امیر)   |   نام خانوادگی: یارمحمدی  |   نام پدر: عبدالله تاریخ ولادت: ۱۳۴۲/۷/۲۰   |   محل ولادت:    |   سن: ۲۵ تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۵/۱   |   شهادت: جاده اهواز خرمشهر – عملیات دفاع سراسری...