برچسب: اسماعیل هفت لنگ

۰

شهید اسماعیل هفت لنگ

شهید اسماعیل هفت لنگ تاریخ تولد: ۱۳۴۲ تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ سن: ۲۳سال محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا گردان: نامشخص مزار: رباط کریم، امامزاده باقر بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)