برچسب: اردوگاه جاده سد دز

اردوگاه جاده سد دز ۰

اردوگاه جاده سد دز

 این اردوگاه در جاده سد دز به سمت کارخانه شن و ماسه جارمه قرار داشت. اردوگاه جاده سد دز کلا از کانکس تشکیل شده بود به همین خاطر به کانکس آباد معروف شده بود....