برچسب: ابوالحسن کهدویی

۴

شهید ابوالحسن کهدویی

شهید ابوالحسن کهدویی تاریخ تولد: ۱۳۴۷ تاریخ شهادت: ۲۰/فروردین/۱۳۶۶ سن: ۱۹سال محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۸ گردان: نامشخص مزار: رباط کریم، امامزاده عماد بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)