برچسب: ابراهیم عبدالملکی

۱

شهید ابراهیم عبدالملکی

شهید ابراهیم عبدالملکی ولادت: ۱۳۴۶ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۴ دربندیخان مزار: کرج امامزاده محمد نام پدر : خداداد محل تولد: تهران شهید ابراهیم عبدالملکی که نام پدرش« خداداد» است در اول فروردین ماه ۱۳۴۶، درتهران بزرگ...