اردوگاه‌های لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام


پادگان دوکوهه

اردوگاه جاده سد دز

مقر ناو تیپ فرات

اردوگاه رو به روی دوکوهه

اردوگاه کوثر (شهید میررضی)

اردوگاه امام علی

اردوگاه قائم

اردوگاه شهید جنگروی (قلاجه)

اردوگاه عشق حسین

اردوگاه ساجدین

پادگان ابوذر

موقعیت صَف

پادگان شهید کلهر

اردوگاه جنگل در ۷ کیلومتری جاده اهواز خرمشهر

اردوگاه چنانه در منطقه عملیاتی فتح المبین (سایت ۴ و ۵ قبل از عملیات والفجر مقدماتی و والفجر ۱)

اردوگاه کوهدشت

اردوگاه بومهن در منطقه عمومی دماوند قبل از عملیات والفجر ۴

اردوگاه سومار قبل از عملیات زین العابدین

اردوگاه پادگان الله اکبر در بدو تشکیل تیپ سید الشهداء

اردوگاه پنجوین قبل از عملیات والفجر ۴

اردوگاه جفیر قبل از عملیات خیبر و سال بعد قبل از عملیات بدر

اردوگاه دزلی قبل از عملیات حلپچه

اردوگاه بیاره قبل از عملیات بیت المقدس ۴

اردوگاه شهید زین الدین قبل از عملیات کربلای ۲

اردوگاه فتح المبین قبل از عملیات عاشورای ۳

موقعیت حضرت علی اکبر در منطقه عمومی شهر ماووت

موقعیت الوارثین، مقر و اردوگاه گردان تخریب لشکر