کلام عرشیان

فرازی از وصیتنامه شهید غلامحسین رزاقی

پروردگارا! از تو می‌خواهم هنگامی که روحم از کالبد جانم بدر می‌آید سرم بر بالین مولایم حسین (ع) باشد. دوست دارم که مرا به عشق او بمیرانی که به طلب کوی اوست که این چنین آواره دشت و بیابان شده‌ام.