کلام عرشیان

از برادران بسیجى می‌خواهم که بسیج را خالى نکنند و هر چه می‌توانند به بسیج بروند تا مشکلات انقلاب را کم کنند و مشتى بر دهان دشمن که بیشترین ضربه را از طرف بسیج می‌خورد بزنند. دشمن انقلاب اسلامى می‌خواهد بسیج نباشد چون بسیج سد بزرگى است بر سر راه دشمنان اسلام.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس