کلام عرشیان

 

 

در راه خدا و برای پاسداری از انقلاب کبیر اسلامی عازم جبهه شدم تا با نثار جان بی‌ارزشم وظیفه‌ام را انجام دهم. من قدم نهادن در این راه را یک فریضه می‌دانم. راهی که اگر بکشیم یا کشته شویم پیروزی با ماست.

فرازی از وصیت‌نامه‌ شهید محمد جبرئیلی