کلام عرشیان

در زیر سایه ولایت فقیه و برای تداوم انقلاب بکوشید؛ قدر رهبری که جز لطف خدا هیچ چیز دیگری نیست را بدانید و خدای نکرده حرکتی انجام ندهید که قلب او را ناراحت کنید زیرا او نماینده امام زمان(عج) است.

فرازی از وصیت نامه شهید مرتضی مفاخری