فهرست شهدا

فهرست شهدای لشکر۱۰ سید الشهدا در عملیات کربلای ۸

فهرست شهدای عملیات کربلای8 (شلمچه) لشکر10 حضرت سید الشهداء علیه السلام - 1366/1/18 ردیفنام خانوادگینامنام پدرنام مادرتاریخ ولادتتاریخ شهادتعضویتنام ردهمحل مزار1امیرآبادیحسینعلیعبدالهزهرا134720/1/66رسمیح زینببهشت زهرا(س) ق29 ر96 ش962احمدیکورشبهرامبلقیس135019/1/66بسیجح زینبکرج - امامزاده محمد3اسماعیلیمصطفیمحمدرضا 134618/1/66بسیجح قاسمشهر خمین4آروئیسعیدحسنشهربانو135022/1/66بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق29 ر103 ش185آزادفلاحموسیقاسماقدس134720/1/66بسیجح قاسمکرج - نظرآباد6اخلاص مندعلی محمدقاسم 134618/1/66بسیجعلی اکبرکرج…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن