خدمات حرفه ای نظافت

circle

مقرون به صرفه ترین پکیج ها

ماهانه

پلن ابتدایی

۲۹ تومان
  • نظافتچی ماهر
  • تعمیر و مراقبت
  • بیمه مسئولیت
  • پوشش تعطیلات بصورت برنامه ریزی شده
  • دسترسی به مرکز بازخورد ها

ماهانه

پلن پریمیوم

۶۸ تومان
  • نظافتچی ماهر
  • تعمیر و مراقبت
  • بیمه مسئولیت
  • پوشش تعطیلات بصورت برنامه ریزی شده
  • دسترسی به مرکز بازخورد ها
خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن