جانبازان ۷۰%

  نام و نام خانوادگی یگان عملیات
۱ سعید اردستانی تیپ نینوا کربلای ۵ و…
۲ بیژن مهرورز    
۳ سید شهاب‌الدین بصام تبار قمر بنی هاشم والفجر ۸
۴ تقی دلیلی   کربلای ۵
۵ ابوالفضل اسدامی امام سجاد (ع) بیت‌المقدس ۲
۶ سید ساسان شاهمیری گردان حضرت علی اصغر (ع) کربلای ۵
۷ عباس قهرودی گردان حضرت قاسم (ع)  
۸ مجید رضائیان گردان حضرت علی اکبر (ع) دفاع سراسری
۹ محمدرضا شیخ محمد   بیت‌المقدس ۲
۱۰ حسین بخشی زاده گردان حضرت علی اکبر (ع) بیت‌المقدس ۲
۱۱ مجید بنایی اسکویی تیپ حضرت زهرا (س) دفاع سراسری
۱۲ محمدرضا دامرودی گردان حضرت علی اکبر (ع) والفجر ۸ (ام الرصاص)
۱۳ عباس کثیری المهدی (عج) سد دز
۱۴ احمدرضا آریافر گردان حضرت علی اکبر (ع) دفاع سراسری
۱۵ جهانبخش نیازی قمر بنی هاشم (ع) عاشورای ۳
۱۶ حسین خراسانی گردان حضرت علی اکبر (ع) کربلای ۵
۱۷ غلامعلی رضایی حضرت زینب (س) کربلای ۵
۱۸ احمد فرحزادی گردان حضرت علی اکبر (ع) کربلای ۵
۱۹ محمد مهدی عبدالرحیمی   کربلای ۵
۲۰ سید علی رضا هاشمی   بیت‌المقدس ۲
۲۱ داوود اصغری گردان حضرت علی اکبر (ع) کربلای ۵
۲۲ حسن نسیمی اطلاعات  
۲۳ علیرضا قلی پور   والفجر ۱
۲۴ سید محمد اسماعیلی حضرت زینب (س) کربلای ۵
۲۵ محمد بختیاری اطلاعات عاشورای ۳
۲۶ مسعود میسوری گردان تخریب دفاع سراسری
۲۷ سید محمد میرخانی گردان تخریب دفاع سراسری
۲۸ حاج مهدی زهره وند گردان تخریب کربلای ۸
۲۹ آقا مجید ذاکری گردان تخریب بیت‌المقدس ۴
۳۰ حسین حاج آقایی گردان تخریب عاشورای ۳
۳۱ محمد سلیمی گردان تخریب  
۳۱ غلامعلی رضایی   کربلای ۵
۳۲ علی کمیجانی گردان زهیر  
۳۳ امامی المهدی (عج)  
۳۴ حسین حاج آقایی گردان تخریب  
۳۵ مهدی زهره وند گردان تخریب  
۳۶ قاسم غلامرضایی گردان تخریب  
۳۷ مجید ذاکری گردان تخریب  
۳۸ مسعود میسوری گردان تخریب  
۳۹ سید محمد میرخانی گردان تخریب  
۴۰  مهدی اسد زاده     

آزادگان

  نام و نام خانوادگی یگان عملیات
۱ عرب علی سلطانی گردان حضرت علی اکبر (ع) سیدالشهدا(ع)
۲ حسین اصغری گردان حضرت علی اصغر (ع) سیدالشهدا(ع)
۳ مُرسلی گردان حضرت علی اصغر (ع) سیدالشهدا(ع)
۴ علی گلوند المهدی(عج) بیت‌المقدس ۲
۵ رحمان لطفی گردان حضرت علی اکبر (ع) بیت‌المقدس ۲
۶ اسکندر طوسی راد گردان حضرت علی اکبر (ع) جزیره ام‌الرصاص
۷ محمد ملکی گردان حضرت علی اکبر (ع) جزیره ام‌الرصاص
۸ حمید احمدی جم گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۹ جعفر توکلی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۰ صفرعلی خنجری گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۱ عباس شهریاری گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۲ مرتضی صادقی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۳ عباس علی وردی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۴ سعید کاشفی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۵ علی‌اکبر کرمی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۶ احمد گل وردی گردان حضرت علی اکبر (ع) خیبر
۱۷ عیسی صفرزاده اطلاعات ام‌الرصاص
۱۸ مجید افخمی تیپ نینوا دفاع سراسری
۱۹ مصطفی قاسمی گردان حضرت قاسم (ع) والفجر مقدماتی
۲۰ مجید مطیعان تخریب شناسایی غرب کشور
۲۱ عبدالله سمنانی تخریب والفجر ۸
۲۲ علی سیف اللهی اطلاعات والفجر ۸
۲۳ عباس باقری تخریب والفجر ۱
۲۴ مجید مهروزر تخریب بدر
۲۵ جعفرحیدریان تخریب بدر
۲۶ یوسفی    
۲۷ دهقان    
۲۸ ساتری    
۲۹ رنجپور    
۳۰ البرزی    
۳۱ محمد سلیمانی    
۳۲ حسین صدیقیان    
۳۳ محسن اصغری    
۳۴ اصغرالهی امین    
۳۵ محسن رستگار مقدم    
۳۶ علی بابائی ۱    
۳۷ خسرو میرزائی    
۳۸ محمد ریحانیان    
۳۹ محمود فتاحی    
۴۰ محمد حیدری پارسا    
۴۱ نجف ولایتی    
۴۲ اصغر اکبری    
۴۳ عباس موسوی    
۴۴ نصرت الله رضائی    
۴۳ مصطفی جوکاری    
۴۴ رضا یاراحمدی    
۴۵ محمد مجیدی    
۴۶ فضل الله کیانی    
۴۷ محمدرضا کریمزاده    
۴۸ محمود شعبانی    
۴۹ محمد سلطانی    
۵۰ ابراهیم نیکبخت    
۵۱ عقیل معقولی    
۵۲ سعید تقدسی    
۵۳ هادی غنی    
۵۴ محمد چینیان    
۵۵ محمد دارابی    
۵۶ احمد خنجری    
۵۷ رضا رحیمی    
۵۸ سیدعلی قمصری    
۵۹ شعبان اسدی    
۶۰ عبدلله جعفری    
۶۱ سعید فتحی    
۶۲ عباس پیرهادی    
۶۳ علی قربانپوریامی    
۶۴ پولاد سروش    
۶۵ علی بابایی ۲    
۶۶ گودرز امیراینانلویی    
۶۷ جعفر رجبی    
۶۸ عین الله خادمی    
۶۹ عین الله باقری    
۷۰ علی علییاری    
۷۱ جهانگیر رئیسی دانا    
۷۲ محمد بادینلو    
۷۳ حسین سالمی    
۷۴ علی اصغر بهره مند    
۷۵ ابراهیم دارابی مقدم    
۷۶ مهدی اسماعیل زاده    
۷۷ محمد جعفر وارسته    
۷۹ سعید دانشپور    
۸۰ محمد تقی اکبری زاده    
۸۱ جواد خیری    
۸۲ رضا نظرنژاد    
۸۳ مهدی فتحیان    
۸۴ جعفر یوسفی    
۸۵ مجید نورافکن    
۸۶ اکبر فلکی    
۸۷ محمود لطیفی    
۸۸ مسعود توسلی    
۸۹ مجید بغدادی    
۹۰ عبدالله بادپیما    
۹۱ حسینعلی آرین    
۹۲ قاسم زرین فر    
۹۳ عباسعلی مومن    
۹۴ حسین محمدعلی    
۹۵ مسعود ماهوتچی    
۹۶ حمید تاجدوزیان    
۹۷ ناصر قربانی    
۹۸ سیدعلی طباطبائی    
۹۹ غلامرضا اسداللهی    
۱۰۰ نعمت دهقانیان    
۱۰۱ محمود انصاری تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۲ حسن انصاری تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۳ اکبر آسیا بانی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۴ علی اکبر آبایی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۵ مرتضی بابکی نژاد تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۶ محمد توسلی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۷ سید مجید جمشیدی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۸ محمد حاج بابایی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۰۹ مصطفی حسین زاده تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۰ سید شجاع الدین حسینی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۱ محمدرضا حاج قاسمی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۲ محسن رحیمی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۳ بیژن رضایی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۴ پرویز سادگی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۵ بهروز سلگی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۶ محمود شعبانی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۷ حجت شجاعی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۸ محمدرضا شمس تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۱۹ مجید صلبی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۰ داود طالبی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۱ علی اکبر عابدینی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۲ محمد عباسی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۳ عبدالله فلاح نژاد تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۴ غلامرضا فیضی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۵ احمد قوشچی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۶ علی کاظمی مقدم تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۷ محمد کاوسی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۸ مصطفی محمدی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۲۹ رضا منصوری تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۰ یوسف متقی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۱ سیدجلال معصومی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۲ قاسم معصومیان تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۳ مهدی نوری تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۴ محمد نارکی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۵ مصطفی واشقانی فراهانی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۶ مصطفایی تیپ حضرت زهرا(س)  
۱۳۷ هادی ایزی  گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۳۸ رضا رحیمی  گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۳۹ محمدرضا البرزی  گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۰ محمود آبادی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۱ علی گلوند گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۲ حمید رضایی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۳ محمد سلیمانی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۴ بیوک ماه پسند گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۵ احمد اسماعیلیان گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۶ عباس پیروانی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۷ رضا علی رحیمی  گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۸ غلامرضا اسدالهی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۴۹ مجتبی ناخدایی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۰ حسن علی کاهه گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۱ حسین صادق الوعد گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۲ مسعود ماهوتچی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۳  شهید امیر عسکری گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۴ مرحوم اسدالله خالدی گردان حضرت المهدی (عج) بیت‌المقدس ۲
۱۵۵   حسین اصغری گردان حضرت علی اصغر (ع)   سیدالشهدا(ع)
۱۵۶   حسین رجبی گردان حضرت علی اصغر (ع) سیدالشهدا(ع) 
۱۵۷ رضا علیان نژادی  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۵۸  حسن رهنما  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۵۹  محمد عباسی  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۰  عبدالرضا بنده احمدی  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۱  سعید مصطفایی  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۲  مرحوم بهروز ترکاشوند  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۳  منصور حیدری  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۴  حسین عابدی  گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۵   سعید کاشفی گردان حضرت علی اصغر (ع)  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۶  مهرداد اصانلو  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۷  احمد تندسته  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۸  مهدی اسکویی  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۶۹ حمید عیوضیان  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۷۰  سید ابوالفضل جلالی  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۷۱  حسن سلطان محمدی  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۷۲  سید رضا میرزاده حسینی  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۷۳  محمد جعفر زوئی  گردان زهیر  سیدالشهدا(ع) 
۱۷۴  افشین (محسن) روغنی  طرح و عملیات   
۱۷۵  سید مهدی طیبی  گردان حضرت زینب (س)