برچسب: کنگره فرماندهان

۱

دوازدهمین جلسه مجمع لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)

دوازدهمین جلسه مشترک مجمع لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)علیه السلام با حضور سردارحاج علی فضلی، هیات امناء مجمع، مسئولین کمیته ها ، فرماندهان قرارگاههای پژوهشی و اعضای شورای اجرایی برگزار شد. در واپسین روزهای سال...