برچسب: مهدی یاسری

۱

شهید مهدی یاسری

شهید مهدی یاسری نـام پـدر : حسن تاریخ تولد: ۵/بهمن/۱۳۴۸ مـحل تـولـد : تهران سـن :۱۷ سـال تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ محل شهادت: فکه گردان: نامشخص مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۵۳ ردیف...