برچسب: مجتبی خلیل فر

۱

شهید مجتبی خلیلی فر

شهید مجتبی خلیلی فر   نام پدر: باب الله نام مادر: سیده مریم تاریخ تواد: ۱۳۴۹ تاریخ شهادت: ۱۱/تیر/۱۳۶۶ سن: ۱۷سال محل شهادت: ماووت عملیات: نصر۴ گردان: قمر بنی هاشم(ع) مسئولیت: امدادگر مزار: تهران...