برچسب: شهید محمود نوریان

۰

به خاطر بچه ها نرو!…

شهید محمود نوریان (حاج عبدالله نوریان) به روایت همسر شهید: خیال ازدواج در سر نداشتم اما با خصوصیاتی که از او دیدم تصمیم گرفتم زندگی مشترکم را همراهش شروع کنم. چشم پاک بود و...