برچسب: شهید محمود مومن برمی

۰

شهید محمود مومن برمی

شهید محمود مومن برمی ولادت: ۱۳۴۱/۳/۲۴ تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱/۲ سن: ۲۲ محل شهادت: طلائیه عملیات: فتح المبین مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۲۷ ردیف ۲۸ شماره ۱۴